חוזרים לצמח

10/02/2007 07:40PM
Venue: Tzemah beach

Location
Kinneret

People Say...