Avslutningsfesten för LOVE Stockholm 2010

06/19/2010 12:27PM
Venue: Gustav Adolfs torg

Location
Gustav Adolfs torg Stockholm

People Say...