KILL CLUB CHINA TOUR 2010 BEIJING

10/08/2010 09:00PM
Venue: Yu Gong Yi Shan/愚公移山

Location
Zhang Zizhong Road 3-2, Dongcheng District Beijing

People Say...